V/V XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2016 KHỐI NGÀNH CỬ NHÂN, SINH VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH HAI VÀ CÁC KHÓA CŨ TRONG HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo kế hoạch đào tạo điều chỉnh năm học 2019 – 2020, Nhà trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp trong học kì 2, năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ chính quy khoá tuyển sinh năm 2016 khối ngành Cử nhân Khoa học, sinh viên học Chương trình thứ hai và các khóa cũ. Để tiến hành đúng thời gian và quy định, Nhà trường thông báo cụ thể để sinh viên thực hiện như sau:

1. Đối với sinh viên khóa TS. 2016 khối ngành Cử nhân Khoa học: thực hiện theo thông báo số 406/TB-ĐHSP ngày 22/5/2020

Lưu ý:

– Sinh viên kiểm tra kỹ các điều kiện tốt nghiệp: Số tín chỉ tích lũy, học phần bắt buộc, chuẩn đầu ra Tin học, Tiếng Anh, Chứng chỉ GDTC, Chứng chỉ GDQP.

– Sinh viên khóa tuyển sinh 2016 khối ngành Cử nhân Khoa học đã đủ kiều kiện tốt nghiệp nếu muốn học cải thiện điểm sinh viên phải làm đơn Hoãn xét tốt nghiệp.

2. Đối với sinh viên khóa tuyển sinh 2016 khối ngành Sư phạm, khóa tuyển sinh 2015 trở về trước và sinh viên học Chương trình thứ hai:

2.1 Sinh viên đối chiếu, kiểm tra kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy toàn khoá của mình theo chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHĐN, cụ thể:

  • Đến thời điểm hiện tại đã tích lũy đủ số tín chỉ theo ngành học.
  • Đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định.
  • Hoàn thành chương trình GDTC, GDQP.
  • Đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học (nộp kèm theo bản sao công chứng chứng chỉ nếu do các cơ sở ngoài Trường cấp)
  • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

2.2 Sinh viên phải làm đơn dự xét tốt nghiệp (tải mẫu tại đây).

3. Thời gian xét tốt nghiệp:

  • Đợt 1: Từ ngày 22/6/2020 đến 28/6/2020, dành cho những sinh viên hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp trước ngày 14/6/2020
  • Đợt 2: Từ ngày 27/7/2020 đến 02/8/2020

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/6/2020

5. Nơi nhận hồ sơ: Nhà A2, phòng 201 (gặp cô Huyền)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN