V/v tiếp nhận sinh viên học chương trình 2 hệ chính quy tại Trường Đại học Sư Phạm – ĐHĐN

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định tiếp nhận

Tải về toàn bộ quyết định tiếp nhận sinh viên học chương trình 2

Danh sách sinh viên chương trình 2 đăng ký học các học phần trong học kỳ 2, năm học 2015-2016

Tải về danh sách sinh viên đăng ký học

LƯU Ý:

Sinh viên có tên trong danh sách đăng ký học, kiểm tra lại thông tin và hoàn tất thủ tục nộp học phí cụ thể như sau:

+ Nộp học phí qua tài khoản tại ngân hàng Đông Á

+ Thời hạn nộp học phí: Từ ngày 29/02/2016 đến hết ngày 05/03/2016

+ Học phí tạm thu theo mức:

Khối tự nhiên  : 201.000 VNĐ/1 Tín chỉ

Khối xã hội      : 169.000 VNĐ/ 1 Tín chỉ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN