V/v tổ chức đăng ký tín chỉ cho sinh viên học chương trình 2

Ngày đăng: Lượt xem:

Để triển khai đăng ký tín chỉ cho sinh viên (SV) đăng ký học chương trình 2 từ học kỳ 2, năm học 2015-2016; Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức hướng dẫn và đăng ký tín chỉ như sau

BÀI VIẾT LIÊN QUAN