V/v xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa TS.2012 và các khóa cũ đợt tháng 09/2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Nhà trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2016 cho sinh viên hệ chính quy khoá  tuyển sinh năm 2012 và các khóa cũ. Để tiến hành đúng thời gian và quy định, Nhà trường thông báo cụ thể như sau:

  1. 1. Đối với sinh viên khóa TS. 2012:

– Những sinh viên đã làm đơn hoãn xét đợt tháng 5/2016 phải làm đơn xin dự xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2016 thì Nhà trường mới đưa vào xét đợt này.

– Những sinh viên trong đợt xét tháng 5/2016 chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, Nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả hiện tại để xét tốt nghiệp. Nếu muốn học cải thiện điểm sinh viên phải làm đơn Hoãn xét tốt nghiệp.

  1. 2. Đối với sinh viên khóa TS. 2011 trở về trước: Phải làm đơn dự xét tốt nghiệp.
  2. 3. Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đối chiếu,  kiểm tra kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy toàn khoá của mình theo chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHĐN (đến thời điểm hiện tại đã tích lũy đủ số tín chỉ theo ngành học, đạt điểm trung bình chung tích lũy theo quy định, hoàn thành chương trình GDTC, GDQP, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập)
  3. 4. Dự kiến thời gian xét tốt nghiệp: ngày 30/08/2016
  4. 5. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/08/2016
  5. 6. Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận Giáo vụ – Phòng Đào tạo (tầng 2 nhà A2- gặp cô Huyền)
  6. 7. Hồ sơ xin dự xét tốt nghiệp bao gồm:

–  Đơn xin dự xét công nhận tốt nghiệp (tải mẫu tại đây) có xác nhận của Khoa.

– Bản sao công chứng 2 chứng chỉ:  Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng.  

– Hai ảnh 3×4 (dán vào đơn xin dự xét tốt nghiệp)

–  Lệ phí xét tốt nghiệp

* Lưu ý: Chỉ những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp mới làm đơn xin dự xét tốt nghiệp. Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng đào tạo (bản gốc) và nộp cho khoa quản lý SV đơn xin dự xét tốt nghiệp (bản photocoppy) sau khi có chữ ký xác nhận của Khoa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN