Thông tin – Thông báo

 • Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Khóa tuyển sinh 2013TKB_2_2015_2016_K2013 Khóa tuyển sinh 2014 TKB_2_2015_2016_K2014 Khóa tuyển sinh 2015 TKB_2_2015_2016_K2015 Thời khóa biểu tiếng anh tkb_anhvan Thời khóa biểu tiếng trung TKB_2_2015_2016_TV Thời khóa biểu GDTC TKB_2_2015_2016_GDTC

 • Thông báo đổi phòng học tuần 19

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thông báo về việc thay đổi phòng học nhằm phục vụ việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2015-2016

 • Thông báo chi tiết về chuẩn đầu ra Tin học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Để tạo thuận lợi trong việc sắp xếp kế hoạch học tập của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo chi tiết về các chuẩn đầu ra Tin học (áp ...