KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH BẮT BUỘC CHO SINH VIÊN KHÓA 2020, KHÓA 2021, KHÓA 2022 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY KHÓA THI NGÀY 26/02/2023 & NGÀY 05/3/2023

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Thông báo số 154/TB-ĐHSP ngày 17/02/2023 và Thông báo số 175/TB-ĐHSP ngày 23/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm về việc tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh, áp dụng bắt buộc đối với tất cả sinh viên các Khóa 2020, Khóa 2021 và Khóa 2022 thuộc trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy, Nhà trường đã tổ chức thi khảo sát vào ngày 26/02/2023 và 05/3/2023. Kết quả thi khảo sát cụ thể như sau:

Thông báo số 345/TB-ĐHSP ngày 24/3/2023: xem tại đây

1. Khoa Toán: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

2. Khoa Tin học: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

3. Khoa Vật lý: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

4. Khoa Hóa học: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

5. Khoa Sinh – Môi trường: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

6. Khoa Giáo dục Chính trị: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

7. Khoa Ngữ văn: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

8. Khoa Lịch sử: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

9. Khoa Địa lý: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

10. Khoa Tâm lý – Giáo dục: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

11. Khoa Giáo dục Tiểu học: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

12. Khoa Giáo dục Mầm non: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

13. Khoa Giáo dục Nghệ thuật: Danh sách kết quả thi, Danh sách vắng thi, Danh sách không đăng ký khảo sát

Lưu ý: Đối với các sinh viên không chấp hành quy định theo Thông báo số 1161/TB-ĐHSP ngày 01/11/2022 (không đăng ký khảo sát và đăng ký nhưng không dự thi), Nhà trường thực hiện hạ điểm rèn luyện trong học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 theo quy định điểm b khoản 1 Điều 5 Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN ngày 29/6/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN