QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2023

Ngày đăng: Lượt xem:
  1. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2019 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm
  2. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2018 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm
  3. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2017 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm
  4. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2016 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm
  5. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2014 trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm
  6. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2017 (CT2) trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy: File đính kèm
  7. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2019 (CT2) trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy:  File đính kèm
  8. Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2020 (CT2) trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy:  File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN