THÔNG BÁO RÀ SOÁT KẾT QUẢ HỌC TẬP HK 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, THÁNG 02 NĂM 2023

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ nội dung cuộc họp xét học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023 và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 1, tháng 2 năm 2023. Phòng Đào tạo công bố kết quả xét học vụ và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên rà soát, phản hồi sai sót (nếu có) trực tiếp về cô Huyền, phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 24/02/2023

Danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách dự kiến  sinh viên buộc thôi học HK 1 năm học 2022-2023: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách dự kiến  sinh viên bị cảnh báo học vụ HK 1 năm học 2022-2023: xem TẠI ĐÂY.

Danh sách dự kiến  sinh viên học lực yếu HK 1 năm học 2022-2023: xem TẠI ĐÂY.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN