THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY – KHÓA THI NGÀY 26/02/2023

Ngày đăng: Lượt xem:

1. Đối tượng dự thi: tất cả sinh viên đã đăng ký theo Thông báo số 1161/TB-ĐHSP ngày 01/11/2022 và đã chọn một trong hai đơn vị khảo sát là:

– Trung tâm Anh ngữ Victoria;

– Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN và Trung tâm Anh ngữ Victoria.

2. Chi tiết Thông báo: xem tại đây

3. Lịch thi: xem tại đây

4. Danh sách phòng thi: Ca 1, Ca 2, Ca 3

BÀI VIẾT LIÊN QUAN