Quy định – Quy chế

 • Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Bảng tham chiếu quy đổi điểm các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế so với chuẩn B1 châu Âu Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho SV đại học hệ ...

 • Chuẩn đầu ra tin học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quy định Chuẩn đầu ra Tin học các ngành đại học chính quy đào tạo theo tín chỉ

 • Thực tập tốt nghiệp

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Quy định và biểu mẫu về Thực tập Tốt nghiệp khối CN

 • Quy định về đào tạo

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Của Bộ GD&ĐT Quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm theo thông tư 57/2012/TT-BGDĐT – Sửa đổi, bổ sung) Quy chế đào tạo bằng hai của Bộ Giáo ...