DANH SÁCH, LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI. KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CĐR CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC. ĐỢT THI NGÀY 24/4/2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Lịch thi tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN xem tại đây

Lịch thi tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi xem tại đây

Sơ đồ phòng thi tại Khu nhà B3, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN xem tại đây

Danh sách thi tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN xem tại đây

Danh sách thi tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi xem tại đây

Lưu ý:

            – Thí sinh xuất trình CCCD, CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh khi vào phòng thi

            – Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát …  vào khu vực thi.

            – Thí sinh mang theo bút chì (2B, 6B,…), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm

            – Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ, bút xóa hoặc nhiều màu mực trong bài thi Viết.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN