DANH SÁCH THÍ SINH ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG NAM Á, PHÂN HIỆU CẦN THƠ

Ngày đăng: Lượt xem:

Thời gian ôn tập: Ngày 12/3/2022

  • Buổi sáng bắt đầu từ 7h00
  • Buổi chiều bắt đầu từ 13h30

Địa điểm ôn thi tại Trung tâm GDTX huyện Thới Lai, Cần Thơ

  1. Lớp ôn thi 1
  2. Lớp ôn thi 2

Địa điểm ôn thi tại Trung tâm GDTX huyện Phong Điền, Cần Thơ

  1. Lớp ôn thi 3
  2. Lớp ôn thi 4

BÀI VIẾT LIÊN QUAN