Kế hoạch đào tạo cao học khóa 41

Ngày đăng: Lượt xem:

Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

  NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE  
Quản lý giáo dục   Tải file
Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý   Tải file
Giáo dục học   Mầm non Tiểu học
Hoá hữu cơ   Tải file
Hoá lý thuyết và hoá lý   Tải file
Sinh thái học   Tải file
Sinh học thực nghiệm   Tải file
Đại số và lý thuyết số   Tải file
Toán giải tích   Tải file
Phương pháp toán sơ cấp   Tải file
Hệ thống thông tin   Tải file
Văn học Việt Nam   Tải file
Ngôn ngữ học   Tải file
Việt Nam học   Tải file
Lịch sử Việt Nam   Tải file
Tâm lý học   Tải file
Quản lý tài nguyên và môi trường   Tải file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN