Quy trình quản lý đào tạo sau đại học (Đào tạo thạc sĩ)

Ngày đăng: Lượt xem:

Mục đích: Quy trình này được ban hành và áp dụng nhằm đưa ra quy trình làm việc cụ thể liên quan đến đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm.
quy-trinh-quan-ly-dao-tao

BÀI VIẾT LIÊN QUAN