Quyết định V/v Ban hành Quy định về công nhận giá trị tương đương kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy khi thực hiện các chương trình đào tạo hệ VHVL

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định V/v Ban hành Quy định về công nhận giá trị tương đương kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy khi thực hiện các chương trình đào tạo hệ VHVL

BÀI VIẾT LIÊN QUAN