Thông báo V/v Triển khai học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh; Giáo dục thể chất cho các lớp khóa tuyển sinh 2018, 2019, 2020 trình độ Đại học, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học

Ngày đăng: Lượt xem:

 • Danh sách lớp Giáo dục thể chất
  – Nhóm học phần GDTC-01 xem tại đây
  – Nhóm học phần GDTC-02 xem tại đây
  – Nhóm học phần GDTC-03 xem tại đây
 • Danh sách lớp Giáo dục Quốc phòng – An ninh
  – Nhóm học phần GDQP-AN-01 xem tại đây
  – Nhóm học phần GDQP-AN-02 xem tại đây
 • Lịch học Giáo dục thể chất xem tại đây
 • Lịch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN