Thông báo về việc khảo sát nhu cầu đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức, trình độ đại học, hình thức đào tạo VLVH

Ngày đăng: Lượt xem:

Xem thông báo tại đây

Link đăng ký nhu cầu dự thi tại đây

Bảng tham chiếu quy đổi Chứng chi ngoại ngữ, Tin học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN