Thông báo về việc tổ chức ôn tập dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam dành cho học viên cao học khóa 43 trở về trước

Ngày đăng: Lượt xem:

Xem chi tiết thông báo tại đây.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN