Kế hoạch đào tạo cao học khóa 38

Ngày đăng: Lượt xem:

Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

  NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE  
Quản lý giáo dục   Tải file
Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý 37+38   Tải file
Giáo dục học( MN) 37+38   Tải file
Hoá hữu cơ   Tải file
Hoá lý thuyết và hoá lý   Tải file
Sinh thái học   Tải file
Sinh học thực nghiệm 37+38   Tải file
Đại số và lý thuyết số   Tải file
Toán giải tích 37 +38   Tải file
Phương pháp toán sơ cấp   Tải file
Hệ thống thông tin   Tải file
Văn học Việt Nam   Tải file
Ngôn ngữ học   Tải file
Việt Nam học   Tải file
Lịch sử Việt Nam   Tải file
Tâm lý học 37+38   Tải file

Tại Trường Đại học Quảng Nam

  NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE  
Quản lý giáo dục 37QNa1+38QNa   Tải file
Hệ thống thông tin 37+38   Tải file
Việt Nam học 37+38   Tải file

Tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

  NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE  
Quản lý giáo dục   Tải file
Phương pháp toán sơ cấp   Tải file

Tại Trường Đại học Phú Yên

  NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE  
Quản lý giáo dục 37+38   Tải file

Tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

  NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE  
Quản lý giáo dục   Tải file

Tại Trường Đại học Bình Dương

  NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE  
Quản lý giáo dục   Tải file

Tại Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau

  NGÀNH ĐÀO TẠO TẢI FILE  
Quản lý giáo dục   Tải file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN