Kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên khối ngành cử nhân, khóa tuyển sinh 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

1. Thời gian xét tốt nghiệp

– Đợt 1 (Sớm): Tuần 47 (Từ ngày 22/6/2020 đến 28/6/2020) dành cho những sinh viên hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp trước ngày 14/06/2020.

– Đợt 2 (Theo kế hoạch): Tuần 52 (Từ ngày 27/7/2020 đến 02/8/2020).

2. Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên kiểm tra các điều kiện sau:

– Tích lũy đủ số học phần bắt buộc, đủ số tín chỉ tối thiểu theo khung chương trình của ngành, khóa tương ứng.

– Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

– Đạt chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ.

– Có 02 chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng (kiểm tra thông tin trên trang quản lí học tập cá nhân); Đối với những sinh viên học bổ sung, chuyển trường nộp bản sao có công chứng 02 chứng chỉ trên cho thầy Huỳnh Minh Tuyền – Phòng Đào tạo trước ngày 07/6/2020.

3. Hoãn xét tốt nghiệp

Sinh viên khóa tuyển sinh 2016, bậc Đại học- hệ Chính quy khối ngành Cử nhân đã đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Nhà trường Xét công nhận tốt nghiệp một trong hai đợt nêu trên. Nếu sinh viên chưa muốn xét tốt nghiệp thì nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp cho cô Nguyễn Thị Bích Huyền – Phòng Đào tạo trước ngày 07/6/2020.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN