MẪU 10/HT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngày đăng: Lượt xem:

MẪU 10/HT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

* Khoa căn cứ Quy định và đơn vị tiếp nhận của từng sinh viên, lập danh sách đăng ký địa điểm thực tập cho các lớp thuộc Khoa;

* Danh sách này được nộp về phòng Đào tạo đúng thời gian quy định trong thông báo “Kế hoạch thực tập tốt nghiệp” hằng năm, hằng kỳ.

Tải mẫu danh sách Tại đây:

Bản Word:  Mau-10-HT-Danh-Sach-Sinh-Vien-Dang-Ky-Thuc-Tap-Tot-Nghiep

Bản Pdf: Mau-10-HT-Danh-Sach-Sinh-Vien-Dang-Ky-Thuc-Tap-Tot-Nghiep

BÀI VIẾT LIÊN QUAN