Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3 năm 2021

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 11 năm 2021) của hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. Nhà trường công khai các quyết định tốt nghiệp như sau:

Quyết định tốt nghiệp thạc sĩ khóa 34

Quyết định tốt nghiệp thạc sĩ khóa 35

Quyết định tốt nghiệp thạc sĩ khóa 36

Quyết định tốt nghiệp thạc sĩ khóa 37

Quyết định tốt nghiệp thạc sĩ khóa 38

Quyết định tốt nghiệp thạc sĩ khóa 39

BÀI VIẾT LIÊN QUAN