Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 2 năm 2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau:

  1. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/9/2018
  2. Thời gian thi: ngày 23/9/2018
  3. Đăng ký trực tuyến tại đây.

Nội dung chi tiết của Thông báo thi: xem tại đây.

Định dạng đề thi theo mẫu VSTEP: xem tại đây.

Mẫu đề thi: xem tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN