Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 32

Ngày đăng: Lượt xem:
Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 32
Trong đợt tuyển sinh này, Trường Đại học Sư phạm tuyển sinh 10 chuyên ngành thạc sĩ:
1. Phương pháp toán sơ cấp
2. Đại số và lí thuyết số
3. Toán giải tích
4. Hóa hữu cơ
5. Quản lí giáo dục
6. Sinh thái học
7. Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lí
8. Hệ thống thông tin
9. Văn học Việt Nam
10. Ngôn ngữ học
Thông tin tuyển sinh chi tiết xem tại đây
Và xét tuyển NCS ngành Hóa hữu cơ. Thông tin xét tuyển xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN