Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 khóa 42

Ngày đăng: Lượt xem:
stt Tên ngành Lớp Tải file
1 Quản lý giáo dục K42.QLGD K42.QLGD
2 Quản lý giáo dục K42.QLGD.KT K42.QLGD.KT
3 Quản lý giáo dục K42.QLGD.HCM K42.QLGD.HCM
4 Quản lý giáo dục K42.QLGD.QNg K42.QLGD.QNg
5 Giáo dục học ( Giáo dục Tiểu học) K42.GDH K42.GDH
6 Lịch sử Việt Nam K42.LSVN.KT K42.LSVN.KT
7 Văn học Việt Nam K42.VHVN K42.VHVN
8 Phương pháp toán sơ cấp K42.PPTSC K42.PPTSC
9 Lý luận và PP dạy học bộ môn vật lý K41,42.LLPPDHBMVL K41,42 LLPPDHVL
10 Sinh học thực nghiệm K42.SHTN K42.SHTN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN