Thông báo ôn tập và tổ chức kỳ thi công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ dành cho sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học khóa thi ngày 24/4/2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo cụ thể file đính kèm tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN